بیماری های ارتوپدی - پارگی رباط صلیبی (Acl) , (Pcl)

پارگی رباط صلیبی خلفی (Pcl) و پارگی رباط صلیبی قدامی (Acl)

 

در اناتومی زانو بطور ساده ۴ رباط اصلی پایدار كننده داریم و دو منیسك. رباط های زانو البته بیشتر هستند ولی ۴ رباطهای اصلی پایدار كننده زانو شامل ACL و PCL و MCL و LCL می باشد.

در صدمات زانو گاهی ممكن است علاوه بر اسیب رباط acl كه شایع ترین اسیب رباط های زانو میباشد دیگر رباط های زانو نیز اسیب ببیند. این اسیب ها در صورتی بطور كامل باشد نیاز به جراحی دارد و البته جراحی ان هم كاری مشكلتر خواهد بود. درمان این چنین اسیب هایی نیاز به تبحر بالای جراح در این نوع از عمل جراحی دارد. این عمل جراحی توسط دكتر سید سعید مهاجرزاده متخصص ارتوپدی در موردمشهد بخوبی انجام می شود كه نمونه ای از این اعمال جراحی و رضایت بیماران را در ذیل خواهیم اورد:

جراحی همزمان ACL و PCL :

 

در پارگی همزمان ACL و PCL زانو بسیار ناپایدار میشود بطوریكه بیمار حتما نیاز به عمل جراحی پیدا خواهد كرد. این عمل جراحی سنگینتر از عمل حراحی پاركی ACL می باشد و بازتوانی بعد از عمل مخصوص به خود را نیز دارد. در این عمل جراحی معمولا از رباط الوگرفت استفاده میشود. چرا كه دو رباط در زانو پاره شده و امكان استفاده از رباط های خود بیمار نیست و لاجرم ناچار به استفاده از آلوگرفت هستیم.

tIIPrY9SZP

 

 

آلوگرفت چیست؟

آلوگرفت به معنای بافت گرفت اهدایی  هست كه از  فرد دیگری كه معمولا جسد فرد دیگری می باش

د بصورت اهدایی تهیه میشود و در اختیار بیماران قرار میگیرد. 

در بیماران مبتلا به پارگی همزمان Acl و Pcl معمولا از الوگرفت اشیل استفاده میشود بطوریكه این تاندون اهدایی جایگزین دو رباط acl و  pcl در بیمار خواهد شد. این روش بصورت آرتروسكوپی انجام خواهد شد و مفصل زانو باز نخاهد شد. با روش ارتروسكوپی  كمترین اسیب به بافت نرم زده میود و مفصل توسط دوربین مخصوص ارتروسكوپ وارد زانو خواهد شد و عمل انجام خواهد شد.

 

جراحی پارگی همزمان ACL و MCL:

 

در این اسیب نیز بدلیل پارگی همزمان دو رباط نمیتوان از تاندون خود بیمار برای جایگزینی این دو رباط پاره شده استفاده كرد و نیاز به استفاده از آلوگرفت میباشد.

 البته پارگی رباط Mcl همیشه نیاز به جراحی ندارد ولی درصورتیكه پارگی بطور كامل باشد (گرید ٣) نیاز به جراحی خواهد شد.

 این عمل جراحی توسط آلوگرفت اشیل اهدایی از جسد توسط دكتر سید سعید مهاجرزاده متخصص ارتوپدی در مشهد انجام میشود . 

نمونه ای از نتایج عمل جراحی انجام شده توسط دكتر سید سعید مهاجرزاده را در ذیل میبینیم.