دکتر مهاجرزاده - درباره ما

درباره دكتر سید سعید مهاجرزاده

متولد ۱۳۶۳- دوران پزشكی عمومی را در دانشگاه علوم پزشكی ارتش و دانشگاه علوم پزشكی مشهد گذراندم و در سال ۱۳۸۹ فارقالتحصیل شدم. و در سال ۱۳۹۳ از دانشگاه علوم پزشكی تبریز از رشته ی ارتوپدی فارق التحصیل شدم. بمدت ۵ سال در شهر گرگان بعنوان پزشك معتمد سازمان پزشكی قانونی و پزشك معتمد نیروهای مسلح در سطح استان گلستان فعالیت داشتم و از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا كنون در مشهد فعالیت كاری دارم

wnWvbkcIaB

ارایه ی  سخنرانی مقاله ای با موضوع

The correlation between chondral lesions and the chronicity of

anterior cruciate ligament tear

در بیست و هفتمین كنگره ی بین المللی سالیانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران در شهر تهران در سال ۲۰۱۹(معتبرترین كنگره ی ارتوپدی داخلی )